Article
  • 1. สมาธิบำบัด

    สมาธิ คือ ศิลปะในการทำให้ จิตใจสงบ การฝึกสมาธิเป็นวิธีการปลดปล่อยความวิตกกังวล ความเครียด เพื่อให้เกิดความสงบและผ่อนคลาย คนในทวีปเอเชียฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ มาหลายพันปีแล้ว ผลการ วิจัยทางการแพทย์พบว่า สมาธิมีผลดีต่อการทำงานของสมอง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด

    ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกสมาธิ ทำให้อารมณ์เยือกเย็น เผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้า แก้ไขความวุ่นวายที่เข้ามาได้อย่างมีสติ ทำให้ความจำดี มีความคิด สร้างสรรค์ ทำงานได้มากและมีประสิทธิภาพ มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยให้โรคสงบ ไม่ว่าจะเป็นไมเกรน ความดัน


  • คำค้นหา : ความดันเลือด , สมาธิ , ความเครียด