Article
 • 1. การนวดบำบัด

  การสัมผัสระหว่างกันของคนเรา มีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่สัมผัสและผู้ถูกสัมผัส
  การนวดเป็นการบำบัดที่สืบทอดกันมายาวนาน ช่วยให้รู้สึกสบายทั้ง กายและใจ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ระบบไหลเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองดีขึ้น การนวดมีหลายรูปแบบ  แต่ปัจจุบันสปาส่วนใหญ่จะเน้นการนวดเพื่อผ่อนคลายมากกว่าการนวดเพื่อรักษาโรค


  การนวดในแต่ละรูปแบบมีข้อปฏิบัติกว้างๆ ดังนี้ 
  ควรเปิดเพลงเบาๆ เพื่อให้ผู้นวดและผู้ถูกนวดรู้สึกผ่อนคลาย
  เลือกพื้นที่พอเหมาะ คือไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป
  ไม่ควรเทน้ำมันลงบนตัวผู้ถูกนวดโดยตรง ให้เทใส่ฝ่ามือผู้นวด แล้วถูให้อุ่นก่อนลงมือนวด
  ไม่สวมเสื้อผ้าที่คับแน่น และควรถอดเครื่องประดับออก


  พื้นฐานการนวดมี 4 แบบ คือ การไถ การกด การทุบ การบีบขยำ 
  เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจประยุกต์รวมกันก็ได้
  การไถ ใช้มือทั้ง 2 ข้างไถบนบริเวณที่นวดเป็นทางยาวอย่างเบาๆ และช้าๆ  มือทั้ง 2 ข้างมาวางใกล้กันให้ระยะหัวแม่มือทั้ง 2 ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว ไถเป็นจังหวะ หากต้องการนวดหนักขึ้นให้ใช้หัวแม่มือ
  หรือแรงที่ข้อนิ้ว แต่ถ้าต้องการนวดเพียงเบาๆ ให้ใช้ปลายนิ้วหรือฝ่ามือไถ
  การทุบเป็นวิธีนวดที่เลียนแบบการตีกลอง หรือสับแบบคาราเต้ คือใช้สันมือกำหลวมๆ สับเร็วๆ น้ำหนักแรงพอดีสบายๆ นิยมใช้นวดต้นขา ก้น หลัง และไหล่
  การบีบขยำ ใช้มือขยำกล้ามเนื้อ ขึ้นมาบี้นิดเดียวพอให้รู้สึกแล้วปล่อย นิยมใช้นวดหน้าท้อง หรือเอวขณะที่นวดต้องเคลื่อนไหวมือให้เป็นจังหวะต่อเนื่อง
  การกด เป็นวิธีนวดทีละจุด ใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว เคลื่อนเป็นวงกลม บางครั้งให้ใช้หัวแม่มือหรือสันมือกด แรงกดจะชวยกระตุ้นการไหวเวียนเลือด หากมีอาการช้ำหรือเจ็บห้ามกดบนตำแหน่งนั้นๆ


 • คำค้นหา : การไถ , การกด , การทุบ , การบีบขยำ